Bankastraat

Weetjes

De Bankastraat ligt in de Archipelbuurt. Tot het einde van de 18e eeuw was het gebied waar nu de Archipelbuurt ligt, een duinlandschap. Er stonden wat buitenplaatsen, er werd gejaagd, er stonden molens, er graasden koeien, en er waren wat moestuinen.

Door de komst van de Fransen in 1795, en van het Nederlandse koningshuis in 1815. Er kwam welvaart en veel mensen trokken naar Den Haag.  Er kwam een nieuwe kazerne, de Alexanderkazerne (1848), aan de huidige Burgemeester Patijnlaan. De soldaten moesten ergens wonen, evenals de smid, de kleermaker, de wasvrouw enzovoort. Er waren dringend woningen nodig. In de brede straten woonden de officieren, de smalle straten waren voor het gewone volk.

De Bankastraat wordt door het Bankaplein in twee delen gesplitst. De ‘lage’ Bankastraat dateert uit 1873 en loopt van het Bankaplein naar de Laan Copes, de ‘hoge’ Bankastraat loopt van het Bankaplein omhoog naar de Scheveningse Bosjes. Met de bouw hiervan werd rien jaar later aangevangen,

De Archipelbuurt is met Willemspark II een van de 19 beschermde stadsgezichten van Den Haag..

De bestaande situatie

De oorspronkelijke gevelkozijnen waren voorzien van naar binnen draaiende ramen met enkel glas en zonder tochtwering. De kozijnen waren nog te handhaven, maar de ramen lekte en waren aan vervanging toe. Van binnen waren de kozijnen rijkelijk mlijst met sierarchitraven.

De wens

Tochtdichte en lekvrije ramen voorzien van dubbel glas met behoud van de aftimmeringen aan de binnenzijde.

De gekozen oplossing

Er is gekozen voor “intrekkozijnen” met wisselsponningen. Hiermee zijn de oorspronkelijke kozijnen omgebouwd voor naar buiten draaiende ramen. Door te spelen met houtmaten en sponningen is het gevelbeeld vrijwel ongewijzigd gebleven. De binnen afwerking kon in stijl naar de oorspronkelijke afwerking afgetimmerd worden.

Het resultaat

Kozijnen met lekvrije, tochtdichte ramen voorzien van dubbel glas en meerpunt espagnoletsluitingen. Het gevelbeeld zowel buiten als binnen is behouden gebleven.