Onze fabriek

Programmeren en bestellen

Bee Pee HOUT bouw vervaardigd vanuit de computer. Daarvoor maken wij gebruik van specialistische software. Na het tekenen worden bestel en productielijsten gegenereerd. Deze lijsten gaan rechtstreeks naar de leveranciers en onze productie.

Zagen

De eerste handeling om tot de maten van de houtstaat te komen. Het langszagen doen wij met een Altendorf formaatzaagmachine. Met deze machine zagen wij ook alle panelen. Het op lengte zagen doen wij op een Winter afkortbank.

Schaven

De tweede handeling is het op dikte en hoogte maken van het hout. Wij schaven het hout tot 180mm breedte met een SCM vierzijdige schaaf. Breder hout wordt met een Casadei vandiktebank geschaafd. Door Tersa wisselmessen te gebruiken hebben wij een strak schaafbeeld.

CNC bewerken

De derde behandeling is het laden van de CNC PC en aanvoerlijn. De onderdelen van de houtstaat wordt op karren klaargezet. Vanaf de transportband gaan de onderdelen het CNC centrum in. Bewerkte onderdelen komen via een onderliggende hand terug.

Monteren en voorspuiten

Wanneer de onderdelen uit de “CNC” komen zijnde montage klaar. De diverse onderdelen worden samen gevoegd tot kozijnen, ramen of deuren. Als de lijmsporen verwijderd zijn, wordt er voor de eerste keer gespoten.

Tussenschuren, spuiten en afmontage

Nadat de eerste verflaag gedroogd is wordt er handmatig tussengeschuurd. Daarbij wordt gecontroleerd op oneffenheden en laagdikte van de grondlaag. Daarna worden de verschillende werkstukken samengevoegd en afgemonteerd. Het kozijn inclusief ramen, deuren, sloten en aanverwante zaken is nu klaar. Na dit tussenschuren vindt er een visuele inspectie plaats. Vervolgens worden de werkstukken nogmaals gespoten. Het kozijn is nu klaar en kan na een laatste controle naar de klant.