Pius X school

Weetjes

De Puis X school valt onder de stichting Panta Rhei. Panta Rhei is Grieks voor “Alles in beweging”. Het hoofdgebouw is gevestigd aan de Heeswijkstraat in Voorburg. De dependance is op de Fontijnenburghlaan.

De school is vernoemd naar Paus Pius X. De als Guiseppe Sarto geboren paus werd geboren in Riese, Italië op 2 juni 1835. Hij was Paus van 1903 tot aan zijn dood in 1914. Guiseppe kwam uit een zeer arme familie, zijn opleiding als geestelijke werd betaald met een beurs ter beschikking gesteld door rijke weldoeners.  Puis X heeft zich als Paus hard gemaakt voor de verbetering van arbeids- en leefomstandigheden van arbeiders en het afschaffen van kinderarbeid.

De bestaande situatie

De Pius X school had behoefte aan extra leslokalen. In het hoofdgebouw was geen ruimte. Daarom moesten er twee lokalen elders gerealiseerd worden. De ruimte voor die lokalen was op de Fontijnenburgh beschikbaar.

De wens

De twee extra lokalen moesten na de schoolvakantie in gebruik worden genomen en voldoen aan de voor leslokalen geldende eisen. Het gevelgedeelte heeft Bee Pee HOUT bouw voor haar rekening genomen.

De gekozen oplossing

Er zijn in de straatgevel van de gymzalen aan de Fontijnenburgh grote kozijnen bedacht. Omdat de straatgevel constructief dragend was voor het betonnen dak moesten er speciaal vervaardigde staalconstructies worden aangebracht.

Het resultaat

De gevel is ingezaagd en uitgetand zodat het metselwerk kops netjes aangeheeld kon worden naar de kozijnen toe. Ook bij de staalconstructies is het metselwerk vernieuwd in verband met de benodigde waterkeringen boven de kozijnen. De hele realisatie was voor het begin van het schooljaar klaar.