Laan van Hoflust

Weetjes

De Laan van Hoflust ontleent haar naam aan een hofstede zoals voor het eerst vermeld in 1573. In de tweede helft van de zeventiend eeuw werd de boerderij door  Gerrit Graswinkel afgebroken en uitgebouwd tot buitenplaats.

Toegepaste materiaal is eiken. Eik (Quercus) is een geslacht van loofbomen. Tot dit geslacht behoren zowel bladverliezende als altijd groenblijvende bomen. Wanneer in het Nederlands over de eik gesproken wordt, gaat het meestal over de zomereik. Eikenhout wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. In het algemeen is eikenhout sterk en hard, maar toch redelijk makkelijk te bewerken en af te werken.

Eiken werden door voorchristelijke bewoners van West-Europa gebruikt als boomheiligdom. Een voorbeeld hiervan is de Heilige Eik van Den Hout bij Oosterhout. De roomse Heilige Bonifatius (heilige), een christelijk missionaris die heidenen vervolgde om hun religie, werd bij Dokkum door de voorchristelijke Friezen doodgeslagen omdat hij hun eikenheiligdommen had verbrand en daarmee door dreigde te gaan tot er geen heilige eik meer over was.

De bestaande situatie

Aan de Laan van Hofrust was een Rabo bank filiaal gevestigd. Het oorspronkelijk in de voorgevel gesitueerde entree van het pand was door de bank naar de zijgevel verplaatst. Het pand was met balie, spreekkamers, kantoorruimtes en kluisruimte ingedeeld.

De wens

Het pand moest naar woonruimte worden teruggebracht. De uitdaging voor de eigenaar was om het pand weer op de monumentenlijst te krijgen. Bee Pee HOUT bouw heeft hieraan bijgedragen door de oude gevelindelingen te reconstrueren.

De gekozen oplossing

De eigenaar heeft de binnen verbouwing in eigen beheer uitgevoerd. Bee Pee HOUT bouw heeft de indeling van de voorgevelkozijnen vervangen en in de zijgevel nieuwe reproducties geïnstalleerd. De voordeur van het belendende pand is opgemeten en nagemaakt, inclusief een nieuw kozijn met oorspronkelijke detailering.

Het resultaat

De gevels zijn in de oorspronkelijke indeling teruggebracht en het pand heeft haar monumentale status teruggekregen.